دسته بندی "جهان"

در هفته جاری، کمپانی بزرگ حمل و نقل آلستوم از اولین قطار مسافری هیدروژنی جهان رونمایی کرد،

بیشتر بخوانید